Skip to content
OD KONCEPCJI DO REALIZACJI NASI EKSPERCI SĄ DO TWOJEJ DYSPOZYCJI

Świadectwa energetyczne budynków – Certyfikaty energetyczne domów – Zielona Góra

Świadectwa energetyczne

Świadectwo energetyczne domu – certyfikat energetyczny budynku – paszport energetyczny, jest dokumentem niezbędnym do odbioru nowego budynku przez ograny Nadzoru Budowlanego.
Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku należy załączyć do zgłoszenia o zakończeniu budowy lub do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.
Zgodnie z prawem, certyfikat energetyczny należy również okazać nabywcy budynku lub najemcy lokalu.
Podstawą do opracowania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku jest jego charakterystyka energetyczna określona w dokumentacji projektowej obiektu oraz określona na podstawie uzupełniającej inwentaryzacji powykonawczej. Aby uzyskać obiektywny wynik świadectwa energetycznego budynku przyjmujemy tzw. normowy sposób użytkowania tego budynku, tzn. normowe temperatury wewnątrz pomieszczeń oraz normowe ilości zużycia ciepłej wody na 1 użytkownika itp. Punktem odniesienia dla uzyskanego wyniku jest tzw. budynek referencyjny spełniający minimalne wymagania określone w Warunkach Technicznych. Budynek referencyjny w świadectwie energetycznym jest hipotetycznym budynkiem o identycznych wymiarach i kształcie jak oceniany budynek, lecz spełniający minimum wymagań określonych w aktualnych przepisach techniczno – budowlanych. Uzyskany wynik świadectwa, będący wynikiem niższym niż wynik budynku referencyjnego, świadczy o tym, że nasz budynek charakteryzuje się lepszymi parametrami niż wymagają tego aktualne przepisy.
Zdając sobie sprawę z trudów budowy domu i mając świadomość, że jest to już końcowy jej etap, oferujemy Państwu sprawne i bezproblemowe opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku w najlepszej cenie.
Czas opracowania certyfikatu dla budynku jednorodzinnego z dokumentacją budowlaną wynosi 1-2 dni. Koszt certyfikatu jest uzależniony od kompletności dokumentacji, powierzchni budynku, stopnia złożoności bryły budynku, zastosowanych rozwiązań instalacyjnych (rodzaj ogrzewania, klimatyzacja, kolektory słoneczne, wentylacja z odzyskiem ciepła itd.).

 
Cennik świadectw charakterystyki energetycznej budynków – ceny certyfikatów energetycznych
Rodzaj budynku Cena* Budynek mieszkalny jednorodzinny o powierzchni do 120m2
Ogrzewanie elektryczne, gazowe, olejowe lub kocioł na paliwo stałe
850zł Budynek mieszkalny jednorodzinny o powierzchni powyżej 120m2
Ogrzewanie elektryczne, gazowe, olejowe lub kocioł na paliwo stałe
850zł + 1zł/m2
powyżej 120m2
Dopłata za kolektory słoneczne ** 200zł Dopłata ze rekuperator ** 200zł Dopłata za pompę ciepła ** 200zł Dopłata za instalację klimatyzacyjną 400zł Budynki użyteczności publicznej od 800zł Budynki wielorodzinne od 1000zł Budynki biurowe i produkcyjne od 1200zł – cena obejmuje dojazd w promieniu 20km od Zielenej Góry, powyżej doliczamy koszty dojazdu,
– cena dotyczy budynków z kompletną aktualną dokumentacją w zakresie architektury i instalacji,
– *) cena netto, należy doliczyć podatek VAT 23%,
– **) jeżeli w budynku występują łącznie, dodatkowy koszt jest liczony tylko raz,
– przez powierzchnię budynku rozumie się powierzchnię AF – powierzchnię podłogi pomieszczeń ogrzewanych (chłodzonych),
– cennik ma charakter informacyjny, cena jest ustalana zawsze indywidualne,

Nasza oferta jest zawsze konkurencyjna, sprawdź sam, a będziesz mile zaskoczony, mamy już setki zadowolonych klientów, zapraszamy do kontaktu z naszą firmą!

Czym jest świadectwo charakterystyki energetycznej budynku?
Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, tzw. certyfikat energetyczny, jest dokumentem mówiącym ile energii pierwotnej (energii nieodnawialnej) zużywa nasz budynek na potrzeby ogrzewania, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej, a w przypadku budynków użyteczności publicznej także oświetlenia, w ciągu 1 roku w odniesieniu do 1m2 powierzchni ogrzewanej budynku. Na okładce świadectwa energetycznego znajdziemy informację o wartości Ep wyrażonej w kWh/m2/rok – po przemnożeniu tej wartości, przez powierzchnię budynku, dowiemy się ile energii nieodnawialnej w ciągu roku zużyje nasz budynek.

W jaki sposób sporządza się świadectwo charakterystyki energetycznej obiektu?
Świadectwo charakterystyki obiektu sporządza się poprzez wyliczenie ilości ciepła (strat ciepła) jakie budynek oddaje do otoczenia poprzez swoje przegrody, tj. podłogę na gruncie, ściany zewnętrzne, dachy i stropodachy, okna, drzwi, wszelkie mostki termiczne liniowe i punktowe. Dodatkowo wylicza się ilość ciepła jaka zostanie oddana przez wentylację budynku. Kolejnym etapem jest określenie ilości energii potrzebnej do przygotowania ciepłej wody użytkowej. W niektórych przypadkach w certyfikacie energetycznym uwzględnia się również ilość energii zużywanej przez oświetlenie i instalację klimatyzacyjną.

Kiedy certyfikat energetyczny będzie mi potrzebny?
Od początku 2009r świadectwa energetyczne są obowiązkowe dla każdego budynku oddawanego do użytkowania, dotyczy to nowych budynków oraz istniejących budynków poddanych przebudowie. Dokument ten jest wymagany przez organy Nadzoru Budowlanego.
Wyjątki stanowią następujące obiekty:

 • budynki podlegające ochronie konserwatorskiej,
 • obiekty kultu i działalności religijnej,
 • obiekty o przeznaczeniu do użytkowania do 2 lat,
 • budynki niemieszkalnych służące gospodarce rolnej,
 • obiekt przemysłowe i gospodarcze o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/(m2·rok),
 • budynki mieszkalne przeznaczone do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku,
 • budynki wolnostojące o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.

 

Informujemy, że w ofercie naszego biura znajduje się usługa sporządzania Projektowanej Charakterystyki Energetycznej budynków i lokali, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.
Projektowana Charakterystyka Energetyczna (PChE) jest opracowaniem, które jest niezbędne w celu uzyskania pozwolenia na budowę.
W ramach opracowywania PChE sprawdzamy:

 • wymaganą powierzchnię okien zgodnie z 2.1.1-2.1.3 Warunków Technicznych 2008,
 • wymagany współczynnik przepuszczalności energii całkowitej okien gC zgodnie z 2.1.4 Warunków Technicznych 2008,
 • wymagania dotyczące powierzchniowej kondensacji pary wodnej fRsi zgodnie z 2.2 Warunków Technicznych 2008,
 • wartości wskaźnika EP,
 • właściwości cieplne przegród budowlanych,
 • bilans mocy urządzeń elektrycznych.
NAPISZ DO NAS
ZADZWOŃ +48 68 453 35 96
Strony internetowe
uKONTENTowani.pl